Arkitekten om prosjektet

Wergelandsveien 8 er en sentrumsnær tomt, med god utsikt i et etablert boligområde. Tomten har god tilkomst, og enn noe krevende topografi. Vårt fokus, har vært å oppnå et godt organisert boligprosjekt som fanger tomtens kvaliteter, og som på best mulig måte vender boligene mot sol og utsikt. I tillegg har det vært fokus på å oppnå gode, felles utearealer, tilrettelagt for lek og opphold. Tomten faller fra øst til vest, og bebyggelsen er lagt for å i størst mulig grad ta opp dette terrengfallet. Bebyggelsen er lagt som to bygg med lengderetning nord-sør.

Det er valgt en moderne og presis utforming, der balkongene er delvis inntrukket og markert enten som bokser eller tak og dekker, i et annet materiale enn hovedmaterialet. Hovedmaterialet vil være mørk, beiset panel. Tilbaketrukne partier er planlagt i lys panel. Innramming

av balkonger, kledning av balkongdekker/tak samt trapperom er planlagt i lyse, trefargede plater. Det er valgt en tilnærming der man roer ned bebyggelsen ved at de to byggene har slektskap til hverandre, og fokusere på å oppnå variasjon i bebyggelsen gjennom balkongutforming og innramming, vindustyper og innsetting samt markering av trapp-heishus og detaljering.

Det er fokusert på å oppnå et dempet uttrykk, som allikevel skal ha innslag av mer spennende, moderne elemeter, da i form av variasjon i plassering av boksene som rammer inn balkongene. Organisering av byggene, gir et romslig felles uterom vendt mot sørøst, samt private balkonger som vinkles mot sørvest. Takterrasser vil få meget gode sol- og utsiktsforhold.

Det er lagt opp til en variasjon av leilighetstørrelser, alt fra de små, rasjonelle boligene på ca 32 kvm, til de mer romslige tre-roms leilighetene opp mot 80 kvm. Samtlige leiligheter vil få gode kjøkkenløsninger, romslige baderom og gode leilighetsløsninger der oppholdsrom er vinklet mot sol og utsikt. Samtlige leiligheter vil få store vindusflater, for å slippe inn mest mulig dagslys.

Sign.

Aina Lian, Sivilarkitekt NMAL
Halvorsen og Reine AS

Meld din interesse her

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.